Tema 6.- Métodos de diagnóstico en cirugía torácica

Material de teledocencia: Universidade de Santiago de Compostela Facultade de Medicina Grado en medicina Curso terceiro G2051328 – Enfermidades do Aparato Respiratorio (Formación Clínica Humana) – Curso 2019/2020 Tema 6.- Métodos de diagnóstico en cirugía torácica Prof: Eduardo Rivo http://toracica.blogspot.com/2020/02/tema-6-metodos-de-diagnostico-en.html